1 - Inleiding

inleiding
In deze webquest maken jullie kennis met het expressionisme in drie kunstvormen.
  • De schilderkunst
  • De literatuur
  • De muziek
Aan het eind van elk onderdeel staan opdrachten die jullie samen maken/doen.

Veel plezier met de webquest!