Leerkracht

Titel: Expressionisme
Onderwerp: expressionisme in drie verschillende kunstvormen
Schooltype VAVO / HAVO
Bestemd voor: klas 4 en 5
Vakgebied(en): CKV en letterkunde Nederlands
Uitvoering door: Groepjes van 3 รก 4 leerlingen
Opbrengst: De kunststroming Expressionisme leren kennen en herkennen in de drie aangeboden kunstvormen. Kennis maken met een aantal belangrijke kunstenaars die het expressionisme vertegenwoordigen. Ontdekken hoe het is om op een expressionistische manier te 'denken'.
Leerpunten: Lezen van digitale teksten en opdrachten. Samenwerken met anderen. Opzoeken van informatie via internet.
Extra materialen die nodig zijn: Voldoende laptops en draadloos internet
Webquestiemaker: Janine