2 - Opdracht

Het expressionisme in het begin van de 20e eeuw  

Het expressionisme is een stroming in de Europese kunst en de literatuur. Deze stroming kende een bloeitijd in het eerste kwart van de 20e eeuw (1905 – 1940) en is begonnen in Duitsland. Het was een reactie op het realisme.

Expressionisme komt van het Latijnse ‘expressio’ wat ‘uitdrukking’ betekent .

Voor de kunst en de literatuur betekende dit dat de kunstenaar zijn gevoelens en zijn ervaringen tracht uit te drukken. Dit doet hij door een zekere vervorming van de werkelijkheid.

Het belangrijkste dat hierin een rol speelt is

de Gevoelswaarde
en
het Onderbewuste

dat de kunstenaar ervaart naar aanleiding van het onderwerp. Vaak vervaagt hierdoor de band met de werkelijkheid of deze verdwijnt helemaal. Hierdoor krijgen nieuwe vormen hun kans.

Het expressionisme kent maar één wet: dat er geen wetten zijn, en dat die ook niet mogen worden opgelegd.

Expressionisme als stijl komt voor in alle kunstvormen: vooral in de schilderkunst, maar ook in de muziek, in de literatuur, in de architectuur, in het toneel en in de film.

Klik hieronder op een link om meer te weten te komen over: