2 - Opdracht‎ > ‎

2. Expressionisme in de literatuur

Wat voor de schilderkunst  geldt, geldt ook voor de literatuur. In gedichten wordt niet zozeer een indruk van iets beschreven, maar wordt een gevoel uitgedrukt met behulp van allerlei ‘beelden’.

En net als de schilders willen dichters zich niet houden aan regels als rijm, metrum, vaste strofen bouw en meer regeltjes. Ze willen de emotie of de gedachte zo direct mogelijk uiten, zonder de belemmeringen van het traditioneel taalgebruik. De schrijvers zetten zich af tegen de individualistische burgerlijke cultuur, die volgens hen in de stroming van de Tachtigers naar voren komt.

De vrije verzen van het expressionisme hebben de volgende kenmerken:

Onvolledige en ongrammaticale zinnen
Hoofdletters en interpunctie verdwijnen
Typische woordcombinaties
Groen duister; violette schemer; blauw geluk


Enkele expressionistische dichters:

Hendrik Marsman


VLAM
Schuimende morgen
           en mijn vuren lach
drinkt uit ontzaggelijke schalen
van lucht en aarde
den opalen dag
Geboren: Zeist, 30 september 1899
Gestorven: Het Kanaal, 21 juni 1940)

Marsmans stijl is expressionistisch, maar verraadt ook een zekere invloed van het futurisme.
Hendrik MarsmanPaul van Ostaijen


Boem paukeslag
Geboren: Antwerpen, 22 februari 1896.
Gestorven: Miavoye-Anthée, 18 maart 1928.

Dé belangrijkste persoon voor het expressionisme in de Nederlandstalige literatuur is Leopold Andreas (Paul) van Ostaijen

Hij was een Vlaams dichter en prozaschrijver.
Paul van Ostaijen


< TERUG >