6 - Terugblik

Door deze webquest heb je het volgende geleerd en ervaren:
  • Samen overleggen
  • Samen aan een taak werken
  • Via internet zoeken naar expressionistische kunst / literatuur
  • Samen een expressionistisch gedicht maken
  • Een expressionistisch kunstwerk bekijken en bespreken
  • En niet te vergeten: kunst en literatuur van het expressionisme met elkaar vergelijken