3 - Werkwijze

Je hebt nu informatie gekregen over 3 kunstvormen binnen het expressionisme.
 
Je gaat nu met je groep aan de slag: voer de opdrachten, per kunstvorm, uit die je hieronder  ziet staan. Soms moet je iets opzoeken en soms moet je iets zelf bedenken. Werk alles netjes in een word-bestand uit.

Opdrachten schilderkunst

 1. Zoek op internet nog één voorbeeld van een schilderij van elk van de bovengenoemde expressionistische schilders.
 2. Neem de kenmerken van de expressionistische schilderkunst nog eens door. Beschrijf één schilderij met behulp van deze kenmerken.

  Opdrachten literatuur

 3. Zoek op internet nog een voorbeeld van een expressionistisch gedicht en schrijf  dit over. Schrijf erbij waarom jullie dit hebben uitgekozen.
 4. Maak samen met je groepje een expressionistisch gedicht. Schrijf dit onder het op internet gevonden gedicht. Denk aan de kenmerken die bij deze gedichten horen.

Opdrachten muziek

 1. Beluister de 4 fragmenten van de componist Schönberg.
  fragment 1 - fragment 2 - fragment 3 - fragment 4
 2. Beschrijf van 1 stuk de kenmerken die je herkent vanuit het expressionisme in de muziek
 3. Zoek op internet een stuk van een van bovenstaande  Nederlandse componisten. Is er verschil tussen dit stuk en die van Schönberg?